Estudiar o trabajar: la Universidad del País Vasco obliga a sus estudiantes a elegir

El alumnado de la UPV/EHU se reúne para luchar por la conciliación entre la vida laboral y la académica

HOYOS, Laura; TORAL, Asier; VARGAS, Yazmina

Bilbao, 26 de agosto de 2020. La Universidad del País Vasco ha eliminado el horario de mañana del alumnado de 3º y 4º de algunas facultades del campus de Bizkaia. El cuerpo estudiantil de la facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación ha interpuesto una queja al Decanato para exigir que se restablezca el horario habitual o den otra alternativa.

Gran parte del alumnado trabaja para poder pagar los estudios y el nuevo horario les obliga a renunciar al trabajo o a la carrera. Además, imposibilita la simultaneidad de estudios, por lo que deberán ceder una carrera en favor de otra. Los estudiantes han contactado con la universidad para quejarse y buscar una solución, pero se les planteó que retomaran los estudios el año que viene. Laura Hoyos, estudiante de 3.º de Periodismo, llamó a Secretaría para informarse y buscar una solución: «Vivo sola. Tengo que trabajar para pagar los estudios y la casa. Llamé para hablar de mi situación y me dijeron que no estudiara este año y lo retomara el siguiente».

Según la UPV/EHU las medidas sanitarias para evitar contagios del Covid-19, como las limitaciones de aforo, han provocado estas modificaciones. Sin embargo, la Universidad no informó del cambio a los estudiantes y estos han perdido la opción de trasladarse a otras universidades, ya que el plazo para este trámite finalizó en julio.

El alumnado ha creado una iniciativa en la página change.org (http://chng.it/FjHNypQWy9) para la recolección de firmas con el objetivo de presionar al Decanato para lograr sus objetivos.

Contacto:

afectadoupvehu@gmail.com


Ikastea edo lan egitea: Euskal Herriko Unibertsitateak bere ikasleak aukeratzera behartzen ditu

UPV/EHUko ikasleak lan bizitza eta bizitza akademikoa bateragarri egiteko biltzen dira

HOYOS, Laura; TORAL, Asier; VARGAS, Yazmina

Bilbon, 2020ko abuztuaren 26an. Euskal Herriko Unibertsitateak Bizkaiko campuseko fakultate batzuetako 3. eta 4. Mailako ikasleen goizeko ordutegia kendu du. Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko ikasleek kexa jarri diote dekanotzari, ohiko ordutegia berreskuratzeko edo beste aukera bat emateko.

Ikasle askok ikasketak ordaindu ahal izateko lan egiten dute eta ordutegi berriak lanari edo ikasketei uko egitera behartzen ditu. Gainera, ezinezkoa da ikasketak aldi berean egitea, eta, beraz, karrera bat beste baten alde utzi beharko dute. Ikasleak unibertsitatearekin harremanetan jarri dira kexatzeko eta irtenbide bat bilatzeko, baina datorren urtean berriro ikasketak hasteko esan zien. Laura Hoyosek, Kazetaritzako 3. maila ikasleak, Idazkaritzara deitu zuen informazioa jaso eta konponbide bat bilatzeko: <<Bakarrik bizi naiz. Etxebizitza eta ikasketak ordaintzeko lan egin behar dut. Deitu nuen nire egoeraz hitz egiteko eta aurten ikasi beharrean, hurrengo urtean egiteko esan zidaten>>.

EHUren arabera, Covid-19a kutsatzea saihesteko osasun neurriek, esaterako, edukiera mugek, eragin dituzte aldaketak. Hala ere, Unibertsitateak ez zien aldaketaren berri eman ikasleei, eta beste unibertsitate batzuetara joateko aukera galdu dute, izapide horretarako epea uztailean amaitu baitzen.

Ikasleek ekimen bar sortu dute change.org orrian (http://chng.it/FjHNypQWy9), sinadurak biltzeko, dekanotzari bere helburuak lortzeko presioa egiteko.

Honako hauekin harremanetan jartzea:

afectadoupvehu@gmail.com